Pentingnya Mempelajari Nahu dan Saraf

Ilmu Nahu dan Saraf sudah tidak asing lagi bagi kalangan santri, terlebih lagi santri yang mendalami kajian kitab kuning yang ditulis dalam Bahasa Arab. Ilmu Nahu dan Saraf merupakan ilmu alat yang digunakan untuk memahami teks Arab dengan menyeluruh. Sebenarnya masih banyak lagi cabang ilmu Bahasa Arab, seperti Balaghah, Mantiq, Qowafi, dan lain-lain.

Nahu dan Saraf menjadi yang paling penting dipelajari ketika seseorang ingin memahami Bahasa Arab dengan menyeluruh. Karena, dengan menguasai Nahu dan Saraf, seorang santri memiliki bekal atau alat untuk mengungkap segala makna, baik yang tersurat dan tersirat, pada suatu kalimat/lafaz dalam teks Arab. Ini sangat berguna terutama ketika kita membaca kitab kuning tentang macam-macam cabang ilmu agama.

Advertisements
Semarak Literasi duniasantri

Seseorang tidak dapat mengungkapkan isi daripada suatu kitab kuning jika ia tidak memahami Nahu dan Saraf dengan benar. Dianalogikan seperti ini: kita merakit sebuah barang elektronik, namun tidak memiliki ilmu dan perkakas yang diperlukan untuk merakit barang tersebut. Jika dipaksakan untuk merakit tanpa alat dan perkakas yang memadai, maka tujuan kita untuk merakit tidak akan terlaksana dengan sempurna. Begitu pula ketika memahami isi kitab kuning yang rumit, tanpa disertai kemampuan menguasai ilmu Nahu dan Saraf yang lengkap, maka kita tidak dapat mengungkap isi kitab tersebut secara sempurna.

Baca Juga:   Masa Depan Islam: Keraguan Toynbee, Optimisme Fazlur Rahman

Ilmu Nahu dicetuskan oleh seorang ulama yang sangat terkenal pada zamannya, yaitu Imam Abu Aswad Adduali. Dikisahkan, pada suatu malam ketika beliau sedang duduk berdua dengan anaknya sambil menatap langit yang indah. Anaknya mengucap مَا أَحْسَنَ السَمَاءَ, yang artinya “betapa indahnya langit ini.”

Lalu Imam Abu Aswad Addualai membenarkan ucapan anaknya tersebut dengan menyebut مَا أَحْسَنَ السَمَاءِ. Maka dengan cerita tersebut, ulama-ulama Nahu menyebut beliau sebagai pencetus Ilmu Nahu. Kemudian, Ilmu Saraf dicetuskan oleh Imam Abu Muslim Ibn Muhammad Al-Muslim.

Tinggalkan Balasan